Oktatási programunk

DIFFERENCIÁLT OKTATÁS A GYERMEK TUDÁSSZINTJÉNEK MEGFELELŐEN!

Úszóiskolánkban a minél hatékonyabb oktatás érdekében  minden órát differenciáltan, elkülönítve tartunk a vízhez szoktatás alapjaitól az állóképességi órákig. A precizitás mellett fő alapelvünk, hogy a gyermekek ne csupán megismerkedjenek a vízzel ,mint új közeggel, de meg is szeressék azt, vízbiztonságra és magabiztos tudásra tegyenek szert. Minden turnus 3. hetében felmérést végzünk, mely felmérések során oktatóink minden gyermeket egyesével mérnek fel, hogy megállapítsák készen állnak-e magasabb tudásszintre való továbblépésre. A tudásszintek meghatározása úszóiskolánk esetében a következő: (Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a tudásszintek meghatározása úszóiskolánként eltérő lehet!)

KISVIZES CSOPORTOK

Kisvíz 1

Ismerkedés a vízzel, helyes légzéstechnika begyakorlása, merülő feladatok, levegő benntartás-kifújás (buborékolás) lebegés hason-háton (vízicsillag) előbb segítséggel majd segítség nélkül. Ismerkedés az úszódeszkával, bójákkal, merülő játékokkal, úszószemüveg rendeltetésszerű használatával, rászoktatás a vízben való mozgásra úszószemüveg nélkül. Siklások, végül a hason-háton csobogó lábtempó megtanulása. Ugrások, játékos feladatok melyek könnyedén vezetik rá a gyermeket a vízben való magabiztos mozgásra.

Kisvíz 2

Hason-háton lábtempó elsajátítása után ezen a tudásszinten építjük rá a kartempókat a már stabil lábtempóra. Ezen a tudásszinten a gyermekek már nem keresztben úsznak a medence egyik pontjából a másikba, hanem folyamatosan körbe ,ezzel előkészítve a nagymedencéhez szükséges állóképességet. A helyes testtartás, karhelyzet begyakorlásán túl a gyorsúszáshoz elengedhetetlen oldalra történő levegővétellel is megismerkednek a gyerekek. A játékos panelek ezen a tudásszinten is be vannak építve az órákba (pl. merülések beugrásból elindulások, játékos versenyek.)

MÉLYVIZES CSOPORTOK

Mélyvízhez szoktató (MVSZ)

Ez a tudásszint a legérzékenyebb a gyermekek számára, hiszen a jól megszokott melegvizes közegből átkerülnek a nagy úszómedencébe. Ez a folyamat minden esetben fokozatosan zajlik. Az első órákon csak 10-15 percet tölt a gyermek a nagyvízben (a többit a kismedencében), végig mászik a medence falán, behatja a fejét, körülnéz a mélyvíz alján, deszkával, majd deszka nélkül úszik pár hosszt a fal mellett .Az órák előrehaladtával végül egyre többet maradnak a mélyvízben, míg végül teljesen átszoknak a nagymedencébe .Ez az esetek jelentős részében pár óra alatt megtörténik. Ezen a tudásszinten a gyermekek megtanulják a folyamatos gyors, illetve hátúszást, karral, lábbal, szabályos levegővétellel, valamint megismerkednek a fejesugrás alapjaival.

Félhaladó tudásszint

Ismerkedés a vízzel, helyes légzéstechnika begyakorlása, merülő feladatok, levegő benntartás-kifújás (buborékolás) lebegés hason-háton (vízicsillag) előbb segítséggel majd segítség nélkül. Ismerkedés az úszódeszkával, bójákkal, merülő játékokkal, úszószemüveg rendeltetésszerű használatával, rászoktatás a vízben való mozgásra úszószemüveg nélkül. Siklások, végül a hason-háton csobogó lábtempó megtanulása. Ugrások, játékos feladatok melyek könnyedén vezetik rá a gyermeket a vízben való magabiztos mozgásra.

Haladó tudásszint

Hason-háton lábtempó elsajátítása után ezen a tudásszinten építjük rá a kartempókat a már stabil lábtempóra. Ezen a tudásszinten a gyermekek már nem keresztben úsznak a medence egyik pontjából a másikba, hanem folyamatosan körbe ,ezzel előkészítve a nagymedencéhez szükséges állóképességet. A helyes testtartás, karhelyzet begyakorlásán túl a gyorsúszáshoz elengedhetetlen oldalra történő levegővétellel is megismerkednek a gyerekek. A játékos panelek ezen a tudásszinten is be vannak építve az órákba (pl. merülések beugrásból elindulások, játékos versenyek.)

FEJLESZTÉSI SZINTEK